Thông báo: Máy Chủ Lorencia - Open Beta 17h Ngày 05/01/2019 - Season 1.0
Hệ thống Đã tự động xóa chatbox.